Zastupitelstvo obce

Starosta

Ladislav Brůžek

Místostarostka

Ing. Lucie Vránková

Členové zastupitelstva

 • Miroslav Pícha
 • Vlastimil Dukát
 • Vladimír Němec
 • Ing. David Javorský
 • Ing. Daniela Havlínová

Výbory

Finanční výbor

Předseda: Miroslav Pícha

Členové:

 • Ing. Miroslav Pícha
 • Ing. Jan Javroský

Kontrolní výbor

Předseda: Vlastimil Dukát
Členové:

 • Vladimír Němec
 • Ing. Daniela Havlínová

Komise

Komise pro výstavbu a rozvoj obce

Předseda: Ing. David Javorský

Členové:

 • Martin Kreuzer
 • Vítězslav Bacík

Komise pro kulturu a sport

Předsedkyně: Ing. Daniela Havlínová

Členové:

 • Anna Javorská
 • Bc. Jitka Vaňková