Knihovna

Kontakt

Úřední hodiny

  • Pondělí: 15:00 - 18:00

Obecní knihovna vznikla v roce 1903 z iniciativy členů řípeckého hasičského sboru. K popisu jejího založení poslouží citát z kroniky:

„Dne 1.8.1903 rozeslal jednatel našeho sboru Vojtěch Bartůšek 18 dopisů na naše rodáky, pány učitele, aby nám přispěly svýma knihama, že bychom si založily knihovnu spolkovou. Naši rodáci páni učitelé sebrali mezi setbou knihy a přivezli bednu sebou do Řípce. Knihy nám předali a ještě na vazbu nám přispěli. Dále pan učitel Ignác Volek, který zde působil několik let poslal nám dvě knihy „Svět zvířat“, paní Helena Hanslová manželka župního dozorce Václava Hansla z Jindřichova Hradce darovala nám krásné knihy vázané, celkem devět knih. Nevázané knihy svázal náš rodák pan Jan Vaněk, knihař…“

knihpvna

Nyní je zřizovatelem i provozovatelem knihovny obec Řípec a knihovnicí je paní Ivana Píchová. Metodické řízení knihovny zabezpečuje Městská knihovna v Táboře.

Knihovna nabízí čtenářům svazky, jejichž evidence je vedena na počítači. Část knižního fondu pochází z darů občanů a institucí. Knihovna odebírá a půjčuje také časopis Receptář, který je velmi oblíbený.

Obměna knih je zajištěna pravidelným nákupem nových a také zapůjčením knih a periodik Městskou knihovnou v Táboře; ta dvakrát ročně poskytuje ze svého výměnného fondu kolem 250 knih všech žánrů. K 31. 12. 2023 měla  knihovna ve svém fondu 2 126 knih, 29 pravidelných čtenářů, z toho 8 dětí do 15 let.

Činnost knihovny zahrnuje i půjčování CD-R,  nichž jsou v elektronické podobě kroniky obce a pamětní knihy. Dále jsou zájemcům k dispozici videokazety a DVD se záznamy významných akcí, např. srazů rodáků a přátel obce, masopustních průvodů, dětských karnevalů apod.

Poslední aktivitou, nikoliv nevýznamnou, je přístup k  internetu zdarma. Knihovna je k tomu vybavena dvěma stolními počítači.

Knihovna je také napojena na elektronický systém, který umožňuje vyhledat požadovanou knihu i v jiných knihovnách připojených do systému. Je to výhodný zdroj informací jak pro čtenáře, tak pro školáky a studenty.

Do roku 2009, kdy budova obecního úřadu prošla rozsáhlou rekonstrukcí, fungovala knihovna v kapacitně nevyhovující místnosti (dnešní klubovna). Po rekonstrukci získala dvě místnosti v přízemí budovy; vedle výpůjční místnosti (s dvěma počítači s bezplatným přístupem na internet) je to i čítárna, která podle potřeby slouží i jako schůzovní, volební či výstavní místnost, tvůrčí dílna nebo divadelní sál. Provoz knihovny počátkem roku 2011 trochu zkomplikoval požár  (více viz Fotogalerie - Požár v knihovně 27. 1. 2011).