Poplatky

Místní poplatky v roce 2024

  • Místní poplatek ze psů: sazba za kalenářní rok činní 50 Kč za jednoho psa a 100 Kč za druhého a každého dalšího. Splatnost poplatku je do 31. března.
  • Místní poplatek z pobytu: sazba poplatku činí 25 Kč za každý započatý den pobytu. Splatnost poplatku je nejpoznějí do 15. dne násldujícího čtvrtleti.
  • Místní poplatek ze vstupného: sazba poplatku činí z vybraného vstupného na kulturní akce 20 %, sportovní akce 5 %, prodejní akce 20 % a reklamní akce 20 %. Splatnost poplatku je ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení akce.
  • Místní poplatek za obecní systém odpaového hospodářství: sazba poplatku činí 550 Kč na fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo vlastníka nemonivé věci na území obce Řípec. Splatnost poplatku je do 31. března.