Řípecké ženy z.s.

Nejmladším spolkem, který v naší obci působí, jsou Řípecké ženy z.s, které byly založeny v roce 2022. Tento spolek obnovil činnost zaniklého spolku Řípeckých žen, který ukončil svou činnost v roce 2018. Základním posláním tohoto splku je rozvoj kulturní a splečesnké činnosti v obci a stmelování žen napříč generacemi. Předsedkyní spolku je Lenky Mylerová a jednatelkou Lucie Vránková. Splek má přes 20 členek.